Réunion de l'après-midi
télécharger 164.05 Kb.
titreRéunion de l'après-midi
page1/4
date de publication16.07.2017
taille164.05 Kb.
typeRéunion
l.21-bal.com > loi > Réunion
  1   2   3   4

GR 14

Belgische Senaat 
Gewone Zitting 2001-2002 
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»
 
Hoorzittingen 
Vrijdag 1 maart 2002 
Namiddagvergadering 
Verslag

GR 14

Sénat de Belgique 
Session ordinaire 2001-2002 
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»
 
Auditions 
Vendredi 1er mars 2002 
Réunion de l'après-midi 
Compte rendu
Hoorzitting met de heer Deus Kagiraneza

Audition de M. Deus Kagiraneza

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer Kagiraneza. - Ik wens niet met gesloten deuren te worden gehoord. 
Ik wens in alle openbaarheid te spreken omdat ik niets te verbergen heb.

M. Kagiraneza. - Je ne souhaite pas être entendu à huis clos. 
J'aimerais que mon intervention soit rendue publique parce que je n'ai rien à cacher.

De voorzitter. - Het was mijn plicht u van deze mogelijkheid op de hoogte te brengen. 
We geven eveneens de voorkeur aan een openbare hoorzitting.

M. le président. - Je devais vous informer de cette possibilité. 
Nous préférons également éviter le huis clos.

De heer Kagiraneza. - Men heeft mij gevraagd te verschijnen voor de Senaatscommissie die zich bezighoudt met de regio van de Grote Meren. Het is geruststellend te weten dat we nog niet de vergetenen en verdoemden van de wereld zijn. 
Mijn biografie kan nuttig zijn. 
Ik was belastinginspecteur, controleur van financiën, lid van het politiek bureau van het FPR, stafluitenant in het Rwandees Patriottisch Leger en gedurende vijf jaar vertegenwoordiger in het nationale overgangsparlement. Ik heb gedurende één jaar deel genomen aan de bezetting van de oostelijke provincie, een gebied dat negentien keer groter is dan België. Ik was er belast met de politiek-militaire mobilisatie. 
Hoewel ik nooit rechtstreeks aan de exploitatie van de rijkdommen van Congo heb deelgenomen, was het mijn opdracht die exploitatie en de bezetting van het land te vergemakkelijken. Ik ken sommige, maar niet alle dossiers. Ik maakte deel uit van het leger, de inlichtingendienst en Congo Desk, het departement voor buitenlandse veiligheid. De dossiers waren strikt gescheiden en in sommige ervan mochten we onze neus niet steken opdat we er niet te veel van te weten zouden komen. Mochten we in handen van de vijand vallen, dan zouden we hen geen informatie kunnen verstrekken. 
Na de genocide op de Tutsi van 1994 is een groot deel van de Rwandese rijkdom door de overwonnen troepen en de Interahamwe-milities naar Congo geëxporteerd. 
Eens we de macht in Kigali hadden overgenomen, hebben we dan ook geprobeerd dit leger, dat zich buiten onze grenzen bevond, te ontmantelen. We hebben al onze troeven ingezet. De genocide was beëindigd en door de Verenigde Naties erkend. De vervolging van de criminelen was een zaak van humanitair recht; de internationale gemeenschap was niet tijdig opgetreden. 
We hebben op politiek vlak van deze gunstige situatie gebruikgemaakt. Vervolgens hebben we militaire operaties gevoerd, maar dat was een zaak van het ministerie van Defensie. 
Toen president Pasteur Bizimungu vaststelde dat het front van Bukavu naar Goma verschoof en de overwinning min of meer zeker was, moest hij gebruikmaken van het parlement. Hij heeft ons zijn historische theorie over het gebied van de Grote Meren uitgelegd en een eventuele militaire aanwezigheid van Rwanda in Congo verdedigd. Het was echter een monoloog en geen debat. Hij heeft zijn versie van de geschiedenis gegeven en het parlement viel hem hierin niet noodzakelijk bij. Er was dus stof voor een debat. 
Als lid van het politbureau van de FPR kon ik geen bedenkingen uiten bij deze toespraak aangezien ze gepaard ging met de vraag om een buitengewone begroting goed te keuren. Wanneer een oorlog met een politieke inzet wordt verklaard, dan moet het parlement in principe de nodige middelen en een algemene Rijksbegroting goedkeuren. 
Buiten deze redevoering is over dit onderwerp niet gesproken. Na 1994 vonden verschillende infiltraties plaats. De overwonnen FAR-troepen deden invallen. Militieleden wilden opnieuw de macht grijpen en eventueel de genocide die ze waren begonnen, verder afwerken. 
Om die reden hebben we het leger de vrije hand gegeven. Niemand had dan ook bezwaar tegen de Rwandese inval in Congo, op voorwaarde dar Rwanda zich daar als militaire macht vestigde, met instemming van de internationale gemeenschap die niet kon toestaan de we de door ons gekende criminelen straften. 
Nadien hebben we de macht in Kinshasa gegrepen. We hebben structuren opgericht die de Rwandese bezetting en de exploitatie van de Congolese rijkdommen genegen waren. 
Zo is Kabila op het toneel verschenen. Na zijn nederlaag in 1964 was hij in de vergeethoek van de geschiedenis terechtgekomen en had hij zich beziggehouden met commerciële activiteiten, die soms onwettelijk waren. Zo verdiende hij in ieder geval zijn brood. We hadden nood aan iemand met een revolutionair verleden, die het aanzicht van zijn land wou wijzigen en destijds "nobele ideeën" had over de creatie van een nieuw politiek landschap in dat land. 
We hebben Kabila dus aan de macht gebracht en hem omringd met Rwandese generaals die het leger moesten leiden. Het ging om Banyamulenge met een Rwandese band, die zowel bij ons als bij hen weinig geliefd waren. Er werd genocide gepleegd, zoals in de regionale pers werd gehekeld. Zo werd het misprijzen voor deze troepen, die eerst in Rwanda en nadien in Congo stommiteiten hebben uitgehaald, alleen maar groter. Ze controleerden de binnenlandse veiligheid, de diplomatie en de exploitatie van de mijnen. 
Ik zal niet zeggen hoeveel naar Rwanda werd teruggehaald, maar we hebben enkele Rwandese autobussen in Kigali zien terugkomen. We hebben ook andere voertuigen gezien, maar destijds wist ik niet of het Rwandese of Congolese waren. Ik heb vermoeide mannen, vrouwen en kinderen zien terugkomen, sommigen per vliegtuig, anderen per vrachtwagen. Ik heb voor mijn ogen een handel in waardevolle stenen gezien, maar ik wist niet hoe omvangrijk die was. 
In 2000 heeft een expert van de Wereldbank officieus contact met mij opgenomen. Hij vroeg me hoe het mogelijk was dat in de Antwerpse rekeningen een bedrag van 30 miljoen dollar was ingeschreven voor waardevolle metalen uit Rwanda, terwijl dit bedrag nergens terug te vinden was in onze nationale rekeningen. Ik antwoordde dat ik hiervan niets wist en dat het mij niet normaal leek. Ik besefte dat dit allemaal deel uitmaakte van de zwarte kas die de operaties in Congo mogelijk maakte. Ik had zelf kleine bedragen ontvangen. Ik beschik over een ontvangstbewijs dat aantoont dat er naast de nationale rekeningen een parallelle boekhouding bestond. Ik zal u een kopie ervan overhandigen. Het is dus niet verwonderlijk dat dit bedrag van 30 miljoen dollar niet in de Rwandese nationale rekeningen terug te vinden is, aangezien er een boekhouding bestaat die niet in de nationale rekeningen is opgenomen. Deze buitengewone transacties kunnen nooit aan het licht komen bij een vergelijking van de boeken. 
Ik heb samengewerkt met personen die coltan ontgonnen en met kopers en verkopers van diamant. Als lid van Congo Desk heb ik personen gezien die palmolie, koffie, hout en zwart hout meebrachten. Ik heb op de markt van Kigali ook ivoor gezien. Momenteel zijn ivoren armbanden te koop in hotel Mille Collines; we weten dat er geen namaakivoor is. 
In de productiestructuur van het FPR heb ik mensen gezien die ik niet kende. Ik heb mevrouw Gulamali gezien in Congo Desk. Ten tijde van de eerste inval van Congo in 1996 hadden we een hekel aan die vrouw. Volgens de beschikbare militaire en burgerlijke inlichtingen was ze de soldatenmoeder van de Nyangoma CNDD-rebellie; kwatongen beweerden dat ze handel dreef met Mobutu en generaal Baramoto. Er werd over gesproken, maar ik werd niet geacht deze dossiers te behandelen of erover inlichtingen in te winnen. Dat was niet mijn opdracht. Hoe het ook zij, die dame heeft met het FPR samengewerkt. Ik heb later gehoord dat ze ook heeft meegewerkt aan de fysieke eliminatie van militairen die zich in Congo bevonden. In de streek van Walikare en Masisi heerst een bloeddorstige guerrilla, die kan worden overwonnen. Ik ken de slagkracht van de APR aangezien ik van 1991 tot 1994 ervan deel uitmaakte; ik heb nadien het leger verlaten en ben in 1999 terug toegetreden. De verantwoordelijken voor de genocide en de Maji-Maji- en C.D.R.-strijders, die zich in de bossen van Walikare en Masisi bevinden, kunnen binnen een maand worden uitgeroeid. Ze worden echter om twee redenen in stand gehouden. In de eerste plaats zijn ze gratis arbeidskrachten. 
Als ze waardevolle metalen vinden, verkopen ze die aan een belachelijke prijs omdat ze deel uitmaken van de rebellie. Met de opbrengst kopen ze wapens en munitie. In het leger maken we analyses. Op basis van de omzet kunnen we te weten komen hoeveel wapens en munitie ze kunnen kopen en kunnen we ons bijgevolg een idee vormen over wanneer de volgende aanval zal komen. We zijn dus voorbereid. 
We slaan elke inval neer. We maken hiervan gebruik om de rest van de voorraden op te ruimen, maar we laten de rebellen in leven zodat ze de exploitatie voort kunnen zetten. 
Deze legers bezetten op onrechtmatige wijze een gebied dat niet het hunne is en ze hebben geld nodig om wapens en munitie te kopen. Ze hebben er dus alle belang bij tegen een zo laag mogelijke prijs te verkopen. Wij kopen coltan, goud en diamanten tegen een goede prijs. Bij elke inval reduceren we het aantal strijders; we zijn hoe dan ook sterker dan zij. 
Kagame wint elke keer. Los van de handel worden op het terrein natuurlijke rijkdommen, wapens en munitie gevonden. De inkomsten van de plunderingen op het slagveld worden niet in de rekeningen van Defensie opgenomen. Er is een systeem van fictieve facturen ingesteld: men doet alsof een bepaald wapen werd ingevoerd, dat inderdaad in het arsenaal wordt opgeslagen en wordt verdeeld. Het geld verdwijnt uit de rekeningen. Dit is een tweede financiële aderlating voor de begroting van Kigali. 
Men maakt dus winst op de inbeslagnames van wapens en stocks, op de exploitatie van mijnen "in uitverkoop" en op de "herboeking" van de inbeslagnames in de begroting van het ministerie van Defensie. 
Deze rebellie is voor het FPR dus winstgevend. 
Ik heb personen ontmoet die met mij in Congo Desk hebben gewerkt. Een van mijn collega's, Faustin Rwahama, is adviseur op de ambassade in België. Het is geen geheim dat hij verantwoordelijk is voor de exploitatie van de mijnen van Punia. We zijn elkaar in hotel Président in Brussel tegen het lijf gelopen. Ik was toen in het gezelschap van Bernard Leloup, die onderzoek doet in de regio; ik wilde hem voorstellen aan mijn medewerkers ter plaatse. Hij erkende dat ik mij daarmee bezig had gehouden en dat ik trouwens nog recht had op vijftien maanden loon. Hijzelf had nog zeven maanden achterstand voor prospectie die hij in het gebied van Punia had gedaan. Ik heb hem gevraagd of zijn benoeming in Brussel samenviel met de voortzetting van de handel in waardevolle metalen die hij was gestart en of hij naar Antwerpen moest om de operatie te superviseren of dat hij was geregulariseerd. Mijn vertrek heeft enkele vragen doen rijzen over de gebreken die ik heb gehekeld: het slecht beheer van de staatszaken, het ontbreken in Congo en Rwanda van een beleid inzake ontwikkelingshulp en het gebrek aan echte wil om de vrede in de regio van de Grote Meren te herstellen. Om die reden heb ik op een dag de deur achter me dicht getrokken. Ik heb dit altijd in het parlement en tegenover mijn entourage kenbaar gemaakt. 
Eenmaal in Kisangani aangekomen, moesten we ook aan prospectie doen om aan geld te geraken voor onze bezetting. Ik heb mij verlaten op commandant Sylvain Buki, stafchef van de legers in Kongo. Ik heb hem gevraagd aan prospectie te doen in de overheids- en de parastatale bedrijven om na te gaan of we daar aan geld konden geraken om onze rebellie en onze bezetting te financieren. De opdracht waaraan ik deelnam, bestond er immers in met alle mogelijke middelen de oostelijke provincie te bezetten. 
Hij heeft mij schriftelijk om een afspraak gevraagd. Wij hebben een brouwerij bezocht. We moesten ook andere bedrijven bezoeken om hun rendabiliteit te onderzoeken en na te gaan hoeveel ze konden bijdragen voor de rebellie. De Rwandezen zijn de sponsors van de rebellie; zonder hen zou die niet mogelijk zijn. 
Er zijn nog andere sporen van de plundering van de Congolese rijkdommen door Rwanda. Kagame sluit contracten voor de levering van hout, terwijl Rwanda geen hout heeft om uit te voeren. Bij zijn bezoek aan China heeft hij beloofd de mogelijkheden na te gaan voor de uitvoer van hout van Rwanda naar China. Dat hout komt duidelijk uit de Congolese bossen. 
Wij werden in Kisangani opgesteld omdat die stad het centrum was van de activiteiten en de wieg van de volledige politieke oppositie. Voor een Congolees is de overwinning zeker als de inwoners van Kisangani gewonnen zijn voor een zaak! 
We waren verontwaardigd dat de vennootschap Victoria, die gesteund wordt door de Ugandezen, contracten ondertekende in afwezigheid van de Rwandezen. Daarom zijn wij een oorlog begonnen tegen de Ugandezen, want wij wilden als enigen de controle over de diamanten. 
Het document waarover ik beschik, en dat ondertekend is door commandant Sylvain Buki, dateert van 7 oktober 1999. (De heer Kagiraneza leest een tekst voor in het Swahili.) 
Ik heb nog een ander document dat bewijst dat de botte bijl gehanteerd werd om de rijkdommen van Congo te bemachtigen. 
Dit is een zeer delicate aangelegenheid. Misschien had u gelijk wanneer u een vergadering met gesloten deuren voorstelde. Ik stoor de autoriteiten van Kigali, want ik weet dat ze de mensenrechten schenden en dat ze plunderen. Ze weten goed dat ik, zelfs vanop afstand, in staat ben deel te nemen aan een team voor de verificatie en de opsporing van geloofwaardige en overtuigende gegevens. Het is levensgevaarlijk om met die mensen samen te werken. 
In Le Soir van 23 maart 2001 staat dat Philémon Naluhwindja Mukuba, het hoofd van de Maji-Maji, die handel voerde met de Rwandezen, in Lyon door verbranding om het leven is gebracht. Een ander slachtoffer is Aimé Atenbina, gewezen ambassadeur van Congo bij het Vaticaan, die eveneens met de Rwandezen handel dreef in natuurlijke rijkdommen uit Congo. Als gevolg van een misverstand en openstaande facturen verdwenen in Europa mensen op mysterieuze wijze en in omstandigheden die nog niet zijn opgehelderd. Kagame is zo rijk dat hij zich dit kan veroorloven. Nu begint de situatie gelukkig te veranderen; het precedent van de Taliban zit daar voor iets tussen. Toch blijven ze mensen uitschakelen, in Kigali en in de grensgebieden van Rwanda. 
Ik weet niet of u mijn uitleg goed hebt begrepen. Ik blijf ter beschikking voor verdere informatie over mijn privé-leven en over de punten die ik heb aangehaald.

M. Kagiraneza. - On m'a demandé de me présenter devant cette auguste commission sénatoriale qui se préoccupe de la région des Grands Lacs. Cela me rassure : nous ne sommes pas les oubliés ou les damnés de la terre. 
Ma biographie peut être utile. 
J'ai été inspecteur des impôts, contrôleur des finances, membre du bureau politique du FPR, lieutenant-officier d'état-major au sein de l'armée patriotique rwandaise et député à l'Assemblée nationale de transition pendant 5 ans. Enfin, j'ai pris part à une année d'occupation dans la province orientale, soit un territoire quasi dix-neuf fois plus grand que la Belgique. J'y étais chargé de la mobilisation politico-militaire. 
Sans participer directement à l'exploitation des ressources du Congo, j'étais chargé de la faciliter en même temps que l'occupation du pays. Je connais certains dossiers mais pas tous. En effet, je faisais partie de l'armée, du service du renseignement et du Congo Desk, c'est-à-dire du département de la sécurité extérieure. Les dossiers étant bien séparés, nous nous sentions obligés de ne pas mettre notre nez dans certains d'entre eux afin de ne pas en savoir davantage. De cette manière, si nous nous retrouvions aux mains de l'ennemi, nous étions incapables de lui fournir des informations. 
Depuis la guerre de 1994 qui a connu son apogée avec le génocide tutsi, une grande partie de la fortune rwandaise a été exportée vers le Congo par les forces armées vaincues et les miliciens interahamwe. 
De ce fait, arrivés au pouvoir à Kigali, nous avons essayé de démanteler cette armée qui se trouvait en dehors de nos frontières. Nous avons eu recours à tous les atouts dont nous disposions à l'époque. Le génocide venait de se terminer et avait été « reconnu » par les Nations Unies. La poursuite des criminels relevait donc du droit humanitaire, la communauté internationale n'ayant pas pu intervenir en temps utile. 
Profitant de cette situation favorable, nous avons agi sur le plan politique. Ensuite, des opérations militaires ont été menées mais elles étaient du domaine réservé du ministère de la Défense. 
Toutefois, lorsque le président de la République, Pasteur Bizimungu, constata que le front avançait de Bukavu vers Goma et que la victoire était plus ou moins certaine, il dut mettre le Parlement à contribution. Il est donc venu nous expliquer sa théorie historique de la région des Grands Lacs et justifier une présence militaire éventuelle du Rwanda au Congo. Il s'agissait cependant d'un monologue et non d'un débat. Il a lu l'histoire à sa façon et le Parlement ne partageait pas nécessairement son point de vue. Il y avait donc matière à débat. 
En tant que membre du bureau politique du FPR, je n'ai pu mettre en cause le discours du président car cette intervention était préalable à une demande de vote d'un budget extraordinaire. En principe, si une guerre est déclarée avec des enjeux politiques à réaliser, des moyens sont nécessaires et le budget général de l'État doit être adopté par le Parlement. 
À l'exception de ce seul discours, le sujet est resté tabou. En effet, des vagues d'infiltrations ont eu lieu après 1994. Les forces armées rwandaises vaincues ont réalisé des incursions. Des miliciens entendaient revenir prendre le pouvoir et, éventuellement, achever le génocide qu'ils avaient entamé. 
De ce fait, nous avons laissé l'armée agir librement au Congo. D'emblée, personne n'était opposé à l'agression rwandaise au Congo à condition que le Rwanda s'y installait en tant que force militaire, avec la caution de le communauté internationale qui ne pouvait pas nous laisser punir les criminels que nous connaissions. 
Par la suite, nous avons pris le pouvoir à Kinshasa. Nous avons mis en place des structures favorables à l'occupation rwandaise et à l'exploitation des ressources du Congo. 
C'est ainsi que Kabila est sorti de l'ombre. Depuis qu'il avait été vaincu vers 1964, il était resté dans les oubliettes de l'histoire et s'était lancé dans des activités commerciales parfois illicites. C'est en tous cas ainsi qu'il gagnait sa vie. De fait, nous avions besoin d'une personne possédant un passé de militant révolutionnaire, voulant changer le visage de son pays et possédant, à l'époque, de « nobles idées » afin de créer un nouveau paysage politique au pays. 
Nous avons donc mis Kabila en place, entouré de généraux rwandais afin de gérer l'armée. Il s'agissait de Banyamulenge d'obédience rwandaise, aussi mal vus chez eux que chez nous. On venait, en effet, de commettre des génocides dénoncés par la presse dans la région du Congo. Cela a exacerbé le mépris de ces troupes qui faisaient des bêtises au Rwanda et qui, une fois au Congo, ont fait les mêmes bêtises. Ils contrôlaient la sécurité intérieure, la diplomatie et même l'exploitation des mines. 
Je ne dirai pas ce qui a été ramené, sur le plan quantitatif, au Rwanda, mais on a vu quelques rares bus rwandais revenir sur Kigali. On a aussi vu d'autres véhicules, mais, à l'époque, je ne connaissais pas le charroi de l'État rwandais ni celui de l'État congolais. J'ai vu rentrer des hommes, des femmes et des enfants fatigués ; les uns arrivaient par avion et les autres en camion. J'ai vu un commerce de pierres précieuses transiter sous mes yeux, mais je n'en connais pas l'importance en volume. 
En 2000, j'ai été contacté officieusement par un expert de la Banque mondiale. Il m'a demandé comment il était possible que, dans la comptabilité d'Anvers, l'on trouvait un montant de 30 millions de dollars représentant le commerce d'origine rwandaise en matière de métaux précieux, alors que ce montant ne se retrouvait nulle part dans notre comptabilité nationale. J'ai répondu que je n'en savais rien et que cela me paraissait anormal. Cela m'a mis la puce à l'oreille : tout cela faisait probablement partie de la caisse noire qui avait permis de mener des opérations au Congo. J'avais moi-même bénéficié de petites sommes. J'ai en ma possession un reçu, dont je vous remettrai une copie, qui atteste de l'existence d'une comptabilité parallèle à la comptabilité nationale. Il n'est donc pas surprenant que ce montant de 30 millions - et d'autres - ne soient pas sous le contrôle de la comptabilité rwandaise, puisque nous avons des livres comptables non répertoriés dans la comptabilité nationale. Le rapprochement des écritures ne pourrait jamais faire apparaître ces transactions, hors exploitation, si je puis dire. 
Pour le reste, j'ai vécu avec des exploitants de coltan, avec des acheteurs et des vendeurs de diamants. J'ai même, en tant que membre du Congo Desk, vu des gens qui ramenaient de l'huile de palme, du café, du bois, du bois noir. J'ai vu passer - illégalement - de l'ivoire sur le marché de Kigali. Actuellement, des bracelets en ivoire sont en vente à côté de l'hôtel des Mille Collines ; or, nous savons qu'il n'y a pas d'ivoire artificiel. 
J'ai vu, dans la structure de production du FPR, des gens que je ne connaissais pas. J'ai vu Mme Gulamali au Congo Desk. Or, au moment de la première attaque du Congo, en 1996, on avait - je le sais bien - cette dame en horreur. D'après les renseignements militaires et civils disponibles sur place, elle était la marraine de guerre de la rébellion Nyangoma CNDD ; selon les mauvaises langues, elle faisait du commerce avec Mobutu, avec le général Baramoto. On en parlait mais, en ce qui me concerne, je n'étais pas supposé traiter ces dossiers ni m'informer davantage, puisque je n'étais pas en mission de recherche. Le fait est que cette dame collabore avec le FPR. J'ai compris par la suite qu'elle contribuait aussi à l'élimination physique des militaires se trouvant au Congo. Dans la zone de Walikare et de Masisi, sévit une guérilla féroce, qu'il est possible d'écraser. Je connais la force de frappe de la APR pour en avoir fait partie de 1991 à 1994 ; j'avais quitté l'armée active, pour reprendre en 1999. Le travail d'éradication de ces responsables du génocide, de ces combattants Maï-Maï et C.D.R. qui se trouvent dans les forêts de Walikare et de Masisi ne prendrait pas un mois, mais on les entretient pour deux raisons. Tout d'abord, ils représentent une main-d'oeuvre gratuite. 
Ensuite, lorsqu'ils creusent à la recherche de métaux précieux et qu'il en trouvent, ils ne les vendent pas, puisqu'ils font partie de la rébellion, mais ils les bradent. Avec le fruit de la vente, ils achètent des armes et des munitions. Au sein de l'armée, nous effectuons des analyses. Compte tenu du chiffre d'affaires, nous pouvons connaître l'importance de l'approvisionnement en armes et en munitions, et avoir ainsi une idée de l'ampleur de l'attaque qui sera menée prochainement. Nous les attendons donc alors de pied ferme. 
Chaque fois qu'une incursion était lancée, nous les écrasions. Nous en profitions pour ramasser le reste des stocks, mais nous les laissions en vie pour qu'ils puissent continuer l'exploitation. 
Ces armées qui occupent illégalement un territoire qui n'est pas le leur, ces armées qui ont besoin d'argent frais pour acheter armes et munitions, ont tout intérêt à vendre au plus bas. Nous y gagnons dès lors doublement. Nous achetons du coltan, de l'or et des diamants à un bon prix. À chaque incursion, nous réduisons le nombre de combattants ; de toute façon, nous sommes plus forts qu'eux. 
Kagame gagne à tous les coups. Indépendamment de la question du commerce des ressources naturelles, des armes et des munitions sont saisies sur le terrain. Les entrées enregistrées sur la base des rapines effectuées sur le champ de bataille ne sont pas comptabilisées dans la comptabilité militaire de la Défense. On a créé un système de facturation fictive : on prétend avoir importé telle arme, que l'on intègre effectivement dans l'arsenal, puis que l'on distribue. L'argent sort de la comptabilité. Cela constitue une deuxième saignée financière dans la comptabilité de Kigali. 
On gagne donc sur les saisies d'armes, sur les saisies des stocks en cours, sur l'exploitation des mines « au rabais » et sur la « recomptabilisation » des saisies de guerre dans la comptabilité du ministère de la Défense, au service de logistique militaire. 
Cette rébellion nous est donc précieuse. Je parle en termes de FPR. 
J'ai rencontré des personnes qui travaillaient avec moi au Congo Desk. Un de mes collègues est actuellement conseiller d'ambassade en Belgique. Son nom est Rwahama Faustin. Il était responsable de l'exploitation des mines de Punia. Ce n'est pas un secret. Nous nous sommes croisés à l'hôtel Président, à Bruxelles. Je me trouvais avec un chercheur de la région, Bernard Leloup, à qui je voulais lui présenter mes collaborateurs de la région. Il reconnaissait que l'on avait travaillé dans ce domaine-là, que l'on me devait quinze mois d'arriérés de salaire, que je n'ai d'ailleurs toujours pas reçus. Il avait, lui aussi, sept mois de salaire impayés, pour ce qui est de la prospection de la région de Punia. Je lui ai demandé si sa nomination à Bruxelles coïncidait avec le processus de prolongement du commerce des métaux précieux qu'il avait entamé à l'origine et s'il fallait qu'il se rende à Anvers pour superviser l'opération, ou bien s'il avait été régularisé. Mon départ a dû susciter quelques interrogations quant aux carences que je dénonçais : la mauvaise gestion de la chose publique, l'absence de politique sectorielle d'aide au développement, tant au Rwanda qu'au Congo, l'absence de volonté réelle de rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Tout cela explique que j'ai, un jour, claqué la porte. J'en ai toujours fait état, que ce soit au Parlement ou vis-à-vis de mon entourage. 
Pour ce qui est de l'exploitation du Congo, une fois arrivés à Kisangani, il nous fallait aussi faire de la prospection en vue d'obtenir de l'argent pour financer notre occupation. Je me suis appuyé sur le chef d'état-major des armées au Congo, le commandant Sylvain Buki. Je lui ai demandé de faire de la prospection dans les entreprises publiques et para-étatiques pour voir s'il était possible de prélever des fonds en vue de favoriser notre rébellion et notre occupation, puisque la mission à laquelle je participais était d'occuper, par tous les moyens, la province orientale. 
Il m'a écrit pour me demander un rendez-vous. Nous allions visiter une brasserie. Nous devions visiter d'autres entreprises pour étudier leur rentabilité et leur capacité de contribution à la rébellion. Je précise que les Rwandais sont les parrains de la rébellion ; celle-ci n'existerait pas sans eux. 
Autre trace du pillage des ressources congolaises par le Rwanda : les contrats que Kagame négocie pour livrer du bois, alors que le Rwanda n'a pas de bois à exporter. Lorsqu'il s'est rendu en Chine, il a promis qu'il allait explorer les possibilités d'exportation de bois du Rwanda vers la Chine. Ce bois provient - c'est clair - de la forêt congolaise. 
Encore un détail. Si nous avons été postés à Kisangani, c'est parce que cette ville était le centre des activités et le berceau de toute l'opposition politique. Pour un Congolais, lorsque les habitants de Kisangani sont gagnés à une cause, on est sûr de la victoire ! 
Nous avions été outrés de voir la société Victoria, parrainée par les Ougandais, signer des contrats en l'absence des Rwandais. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en guerre contre les Ougandais, car nous voulions contrôler seuls les diamants. 
Le document en ma possession, signé par le commandant Sylvain Buki, est daté du 7 octobre 1999. (M. Kagiraneza lit un texte en swahili.) 
J'ai, ici, un autre document qui prouve que l'on n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour s'emparer des richesses du Congo. 
Cette matière est très délicate. Vous aviez peut-être raison d'envisager le huis clos. Quoi qu'il en soit, je sais que je dérange les autorités de Kigali, parce que je les connais, par rapport à la violation des droits de l'homme et aux pillages. S'il fallait que je fasse partie d'une équipe de vérification et de recherche de données plausibles et convaincantes, elles savent bien que j'en suis capable, même à distance. En collaborant avec ces gens, on s'expose à la mort. 
On peut lire, dans Le Soir du 23 mars 2001, que Philémon Naluhwindja Mukuba, chef coutumier des Maï-Maï, qui faisait du commerce avec les Rwandais, est mort, carbonisé, à Lyon. Autre victime : Aimé Atenbina, ancien ambassadeur du Congo au Vatican, qui faisait aussi du commerce de ressources naturelles congolaises avec les Rwandais. À la suite d'un malentendu, de factures laissées en suspens, des personnes ont disparu en Europe, de façon mystérieuse, dans des circonstances qui n'ont pas encore été éclaircies à ce jour. La fortune de Kagame lui permet de commettre de tels actes. Maintenant, heureusement, la situation commence à changer - le précédent des Talibans y est pour quelque chose - mais ils continuent à éliminer des gens, à Kigali, voire dans les régions limitrophes du Rwanda. 
Je ne sais pas si vous avez bien compris mes explications. Je reste à votre disposition pour éclaircir l'un ou l'autre point, soit de ma vie privée, soit des matières dont j'ai parlé.
  1   2   3   4

similaire:

Réunion de l\Full text of "Annales du Midi" annales du midi �NMaLes du Midi. �...

Réunion de l\Faire le point cours du mardi après midi 9 janvier 2018

Réunion de l\Information consultation des membres du ce sur la mise en place d’une...

Réunion de l\Réunion du Bureau du S. D. E. du 22 octobre 2016
«musée», etc IL remercie également le Président et le Directeur pour l’investissement du sde65 sur le projet de la rice. M. Fortassin...

Réunion de l\J'ai lu les documents complémentaires du chapitre 2 cet après-midi,...

Réunion de l\Le programme du stage
«scif» comprenant le stage, les documents et les repas du samedi midi et dimanche midi

Réunion de l\Centre rhone –alpes d’ingenerie sociale solidaire & territoriale
«Sécu», soit 170 000 personnes. La décision a été prise lors du conseil exécutif de l'organisation patronale, lundi après-midi. «Sans...

Réunion de l\RÉponses des états unis aux questions posées par le groupe spécial...

Réunion de l\Surtout ‘’La condition humaine’’ qui est étudiée dans un dossier à part
«En 1914, on avait conduit les élèves de la classe aux champs de la Marne, quelques jours après la bataille. À midi, on nous distribua...

Réunion de l\Tennis club d’antony
«placer» les enfants du mercredi matin, soit l’après midi, soit les soirs de semaine. Les demandes du samedi sont déjà très importantes...
Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com